Contact

SC Sandent Clinic SRL, numit în continuare Sandent, furnizor de servicii medicale imagistice, consideră că orice deținere, transfer și prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să fie efectuată în deplină concordanță cu prevederile legale ale Regulamentului UE 2016/679, numit RGDP și dorește să vă asigure că va respecta dreptul la confidențialitatea datelor dumneavoastră personale.

Politica de confidentialitate stabilită in scopul de a vă proteja datele personale pe care le procesăm în temeiul legilor speciale domeniului medical se bazează pe următoarele principii:

– Asigurarea confidențialității datelor personale va fi mereu respectată;

– Colectarea datelor se va efectua într-o manieră transparentă și legitimă;

– Orice schimb de informație se va face într-un mod explicit și numai în scopurile ce țin de procedurile aduse la cunoștință;

– Toate informațiile pe care le procesăm, stocăm sau transferăm în legătură cu persoane fizice vor fi protejate în mod adecvat împotriva accesului neautorizat;

– Respectarea drepturilor persoanelor fizice privind datele lor personale
precum accesul, modificarea sau ștergerea acestora, dacă cererea nu încalcă norme speciale prevăzute în domeniul medical.

Datele colectate în relația cu pacientul:

1. Numele și prenumele pacientului
2. Sexul pacientului
3. Data nașterii
4. Adresa
5. Adresa de e-mail
6. Medicul ordonator
7. Tipul de radiografie
8. Radiografia pacientului
9. Semnătura Pacientului (pe formular, după caz)
10. Seria și numărul cărții de identitate (doar pentru pacienții ce solicită factură)

Sandent va păstra aceste date în sistemele sale pentru o perioadă de 5 ani, conform normelor în vigoare. Dacă, în decurs de 5 ani, pacientul nu a revenit în niciununul din centrele noastre, datele lui pot fi arhivate și/sau șterse.

Interesul legitim al colectării datelor cu caracter personal

1. Numele, prenumele și data nașterii sunt colectate pentru a putea crea fișa pacientului și pentru a-l putea identifica ușor în baza noastră de date, în cazul în care acesta se reîntoarce într-unul din centrele noastre sau într-una din clinicile cu care colaborăm, pentru a efectua alte investigații imagistice, noile investigații putând fi astfel atașate fișei pacientului, fiind posibilă afișarea unui istoric, asigurând omogenitate, facil pentru acesta, cât și pentru medic, în cazul în care pacientul sau medicul său curant solicită o copie a radiografiilor. Sandent se angajează să stocheze investigațiile pacientului pe perioada minimă impusă de lege.

2. Sexul și vârsta pacientului sunt necesare pentru ca operatorii noștrii să poată aprecia doza de radiații necesară pentru a obține rezultatul dorit și pentru a întocmi rapoartele periodice către DSP – Igiena Radiaților.

3. Adresa pacientului este colectată pentru a putea elibera documente fiscale. În cazul în care pacientul solicită și o factură fiscală, atunci este nevoie și de seria și numărul cărții de identitate.

4. Adresa de e-mail este colectată dacă pacientul dorește radiografiile în format digital, această informație fiind opțională. În plus, pe adresa de e-mail notată veți putea primi notificări privind cererile cu privire la datele cu caracter personal sau notificări privind cererile de retransmitere a investigațiilor radiologice.

5. Numele medicului ordonator este înregistrat, la cerința pacientului sau în baza contractului dintre părți, operatori asociați, pentru a putea trimite sau retrimite radiografiile către acesta. Menționăm că Sandent se angajează să trimită rezultatul investigațiilor imagistice doar medicului ordonator care este medic curant al pacientului sau către medicul pentru care pacientul și-a dat consimțământul scris. La solicitarea acestuia, scrisă și semnată, putem trimite aceste rezultate și către alți medici indicați.

6. Tipul de radiografie este util pentru a ști ce tip de radiografie executăm.

7. Datele personale conținute de imaginile radiologice (radiografiile pacienților) pe care Sandent se angajează să le stocheze pentru perioada minimă impusă prin lege. După această perioadă, radiografiile vor fi arhivate sau șterse, în funcție de soluțiile IT disponibile la momentul respectiv.

8. Semnătura pacientului, ca urmare a semnării consimțământului informat pentru efectuarea investigației imagistice sau /și ca urmare a semnării consimțământului în vederea operării și procesării datelor cu caracter personal.

9. Seria și numărul cărții de identitate sunt solicitate în cazul în care pacientului îi este necesară și factură fiscală. Pentru eliberarea acesteia sunt necesare datele firmei (dacă pacientul reprezintă o persoană juridică cu care Sandent are încheiat un contract de furnizare de servicii către persoane fizice din cadrul acelei firme) și datele delegatului care recepționează factura (nume, prenume, adresă, seria și numărul cărții de identitate).

Drepturi de care beneficiați conform RGDP:

– Dreptul de acces la date
– Dreptul de intervenție asupra datelor (de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor dumneavoastră, incomplete sau inexacte)
– Dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și asupra cărora puteți dispune, conform legii
– Dreptul de a fi informat
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

– Dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor
– Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere și/sau justiției dacă apreciați că drepturile dumneavoastră nu sunt respectate

Securitatea datelor

Stocarea datelor dumneavoastră personale reprezintă responsabilitatea noastră, iar Sandent vă asigură de impunerea unor măsuri adecvate privind divulgarea, pierderea, distrugerea și scurgerea de informații ce vă vizează și nici o persoană străină neautorizată nu are acces la baza noastră de date ce includ datele dumneavoastră cu caracter personal.

Întrebări/Sesizări/Plângeri

Pacienții au dreptul să adreseze întrebări, să depună plângeri și sesizări. Toate aceste cereri, orice nelămurire sau informație privind datele dumneavoastră personale, prelucrate de către noi pot fi trimise prin e-mail la adresa radiologie.sandent@gmail.com

SANDENT FOCȘANI

Adresă: Bulevardul Unirii nr. 3-5 Focșani (lângă Hotel Unirea)
Telefon: 0237 676 698
Program de lucru:
L-V: 09:00 – 19:00
Sâmbătă: 09:00 – 13:00

SANDENT GALAȚI

Adresă: Str. Brăilei nr. 7-9 (Clădirea VOX CENTER ETAJ 2)
Telefon: 0236 329 089
Program de lucru:
L-V: 09:00 – 19:00
Sâmbătă: 09:00 – 13:00